In Liquidatie

Boxmeer, 2 juni 2022


Geachte relatie,


Recent heeft het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) zich uitvoerig en intensief beraden over de toekomst
van onze Stichting Doejemee.

Bestuur en team van Doejemee hebben de afgelopen twee jaar veel energie en werkkracht geïnvesteerd in het
uitzetten van een nieuwe koers.
Van de rol van ‘Sport en Cultuur makelaar’ is Doejemee gegroeid naar een professionele organisatie en in staat
om met partners integrale programma’s aan te bieden en te ontwikkelen. De domeinen Cultuur en Sport zijn
bij uitstek geschikt om tot expressie en talentontwikkeling te komen en biedt kinderen, met diverse
achtergronden, kansen om op te groeien tot zelfredzame en gelukkige burgers. Daar past een vraaggerichte en
gedifferentieerde aanpak bij met veel aandacht voor onderliggende processen. De Raad van Toezicht heeft
deze transitie op de voet gevolgd en ingestemd met het uitgezette traject.

Het bestuur en de RvT zijn van mening dat er al te lang, een te groot beslag gelegd wordt op de
organisatorische draagkracht van de Stichting om een eventuele gewijzigde positionering binnen het Land van
Cuijk af te wachten. Dit levert voor korte en langere termijn te grote financiële risico’s voor de Stichting op. Een
toekomstig bestendig beleid van de huidige Stichting achten wij hierdoor onmogelijk.

Onze opdrachtgever, gemeente Land van Cuijk, wil continuïteit waarborgen en zal hierbij wellicht voor korte of
langere termijn gebruik maken van de inzet en expertise van het team van Doejemee.

De overdracht van activiteiten zal plaatsvinden per 1 augustus as en de stichting zal gelijktijdig overgaan tot
een opheffingsprocedure.

Voor informatie en de wijze waarop één en ander gestalte krijgt, verwijzen wij u naar de gemeente Land van
Cuijk, bereikbaar via telefoonnummer 0485 – 85 40 00.

Wij danken partners voor het gestelde vertrouwen in Stichting Doejemee vanaf de oprichting in 2012 en
spreken de wens uit dat de stem van kinderen een belangrijke plek zal blijven krijgen in het Land van Cuijk
opdat het voor hen het Land van Geluk mag worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

A. Reijnen                                                                                                      Namens de Raad van Toezicht
                                                                                                                        H. van Abel

 

Bestuurder                                                                                                     Voorzitter RvT

Wij zijn te vinden in de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St Hubert en St Anthonis. Deze gemeentes ondersteunen ons met subsidie.

Benieuwd wat wij allemaal doen? Kijk dan gerust eens rond op deze website!

Stichting DOEJEMEE groeit naar Platform organisatie

Om toegerust te zijn op de toekomst waarin behoefte is aan expertise op maat.
Lees meer
Afbeelding over: Stichting DOEJEMEE groeit naar Platform organisatie

Learning Community Cultuur

Afgelopen schooljaar zijn we van start gegaan met de Learning Community Cultuur
Lees meer
Afbeelding over: Learning Community Cultuur

Vijfde editie van de Kids-Color-Fun-Run

Op 15, 16 en 17 juni was het dan zover: de Kids Color Fun Run!!
Lees meer
Afbeelding over: Vijfde editie van de Kids-Color-Fun-Run

Eerste Hulp bij Bewegend Leren

De verrijdbare beweegkast (EHBL-kast); een uniek concept!
Lees meer
Afbeelding over: Eerste Hulp bij Bewegend Leren

Werken aan pedagogisch fundament met jeugdtrainers

DOEJEMEE heeft in de maand juni 4 online workshops verzorgd voor jeugdtrainers.
Lees meer
Afbeelding over: Werken aan pedagogisch fundament met jeugdtrainers

Inspiratie cultuuraanbod 2

Neem een kijkje voor meer inspiratie over het nieuwste cultuuraanbod.
Lees meer
Afbeelding over: Inspiratie cultuuraanbod 2