Deze gemeentes doen mee!

Stichting Doejemee is actief in de gemeenten Boxmeer, Bergen, Cuijk, Gennep, Grave, Mook & Middelaar, Mill & St Hubert en Sint Anthonis.

Veel van ons werk wordt mogelijk gemaakt door gemeentelijke subsidie. Gemeentes vinden het belangrijk dat kinderen zich breed sportief en cultureel kunnen ontwikkelen, hun talenten daarin kunnen ontdekken en elkaar kunnen ontmoeten. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot sportieve en creatieve jonge burgers!

Samen met het onderwijs, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, sportverenigingen, lokale cultuuraanbieders, bibliotheken en nog veel meer partnerszetten wij ons in voor een uitdagende, leerzame en verrijkende sportieve en creatieve activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. Zowel onder als na schooltijd. 

Stichting Doejemee is hét expertisecentrum in deze regio voor de verbinding van sport – kindcentra – cultuur voor kinderen van 4-12 jaar, zowel onder als na schooltijd.