Doejemee

Doejemee nodigt uit tot ‘Samen spelen, leren en ontmoeten met sport en cultuur’.
Bij ons is elk kind uniek en bijzonder, Hij/zij mag zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo ontwikkelen. Dit draagt bij aan de zelfstandigheid, sportiviteit en creativiteit van elk kind. 

Doejemee is een kleine non-profitorganisatie die in april 2012 is opgericht door onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Wij zijn actief in de gemeentes Boxmeer, Bergen, Cuijk, St Anthonis, Mook & Middelaar, Mill & St Hubert en Gennep.

Ons doel is een impuls te geven aan het aanbod Sport en Cultuur voor kinderen van 2-15 jaar, zowel onder als na schooltijd. Daarvoor zetten wij vakmensen Sport en Cultuur in. Zij ondersteunen kindcentra, sportverenigingen, lokale cultuuraanbieders, cultuurinstellingen, bibliotheken, BSO’s en gemeentes bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen van 2-15 jaar zich kunnen ontwikkelen in een rijke sportieve en culturele omgeving. Daartoe verbinden wij sport – kindcentra – cultuur, omdat wij samen meer kunnen betekenen dan ieder alleen!

Onze sportmensen ondersteunen gymlessen en adviseren scholen bij de inrichting van actieve schoolpleinen. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van gezonde scholen, adviseren sportverenigingen bij het aanbieden van clinics onder schooltijd en organiseren sportevenementen voor basisschoolkinderen. Ook bieden onze sportmensen in schoolweken allerlei uitdagende naschoolse activiteiten aan o.a. samen met BSO’s.

Onze cultuurcoaches ondersteunen scholen bij het ontwikkelen van cultuurbeleid en leggen contacten met lokale cultuuraanbieders die daar een rol in zouden kunnen spelen. Onze vakdocenten cultuur geven les op het gebied van muziek, beeldende vorming, dans, drama, theater, foto/film en nog veel meer.

Onze inzet wordt veelal gesubsidieerd door de participerende gemeentes.