Visie & Missie

Visie: 

Ieder kind zijn eigen talent.

Wij geloven dat als kinderen hun talenten ontdekken, ontdekken wat bij hem of haar past en ontdekken waar ze blij van worden dit een stevig fundament geeft voor hun verdere ontwikkeling en ontplooiing als mens.

 

Missie

Stichting Doejemee inspireert, adviseert en verbindt het primair onderwijs, kindcentra, sportverenigingen, lokale cultuuraanbieders en nog héél véél andere partners om te komen tot een rijk aanbod Sport en Cultuur voor alle kinderen van 2-15 jaar, zowel onder als na schooltijd. 

 

Doejemee is DE vanzelfsprekende partner en HET expertisecentrum als het gaat om sport en cultuur,
Vanuit onze passie voor sport en cultuur inspireren en andviseren wij onze partners tot (aanvullend) sportief en creatief aanbod.
Vanuit onze vakkennis geven wij invulling aan vraagstukken m.b.t. het inzetten van sport en cultuur  t.b.v. de ontwikkeling van kinderen van 2-15 jaar.

EEN creatieve partner binnen het Land van Cuijk en de kop van Noord- Limburg voor kinderen, kindcentra, (sport)verenigingen.

En dat doen wij Samen, Anders en met veel Plezier.