Hulp nodig?
Telefoon: 06 580 155 11
E-mail: info@doejemee.nu

Hoofdcontent

Gelukskansen

Samen sterker Land van Cuijk
De veranderingen in de samenleving gaan snel. De maatschappij wordt complexer en de overheid verwacht van burgers dat zij eerst voor zichzelf zorgen, voordat zij hulp en ondersteuning krijgen. Dit stelt hoge eisen aan burgers. Het uitgangspunt dat burgers zelfstandig zijn en goed in staat zijn om zichzelf de toegang tot informatie, hun rechten en/of (financiële) ondersteuning te verschaffen, gaat niet voor iedereen op. In toenemende mate hebben zij behoefte aan een plek dichtbij om het probleem duidelijk te krijgen en te ontwarren, waar bemiddeld wordt, waar goede advisering en hulp voorhanden is en doorverwezen wordt naar de juiste instantie. Hieruit is het initiatief ‘Samen Sterker Land van Cuijk’ ontstaan. Dit is een samenwerkingsverband van 40 organisaties. Binnen deze samenwerking zijn bijvoorbeeld Stichting Leergeld, de schuldhulpverlening, Biblioplus, maar ook Doejemee actief.

 

Meedoen zonder zorgen
Meedoen Zonder Zorgen is een initiatief van Stichting Doejemee, Stichting Leergeld en de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Gezamenlijk vinden we het erg belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen met dingen zoals school, sport en cultuur, ook als er thuis niet zoveel te besteden is. Daarom is het mogelijk om een vergoeding van maximaal 20 euro te krijgen voor activiteiten uit het Sjors boekje.
 
Hoe werkt dat dan? Je kiest een activiteit uit op www.doejemee.nu en bij het afronden van jouw inschrijving vink je de optie “ik heb een laag inkomen en heb (nog geen) tegoed voor activiteiten” aan. Na goedkeuring zullen we de betaling voor de activiteit(en) direct aan de aanbieder voldoen.

 

Speelgoedbank Toys4U
Laat een kind onbezorgd kind zijn. Ieder met zijn eigen talenten en mogelijkheden. Vandaag de dag is het voor sommige gezinnen lastig om leuk speelgoed te kopen. Er leven namelijk nog steeds gezinnen onder de armoedegrens in Nederland, waardoor er geen geld overblijft om aan speelgoed uit te geven. Stichting Speelgoedbank Toys4u wil hier iets aan doen. De stichting heeft namelijk als doel: het doorgeven van nieuw en goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen van ouders die het hard nodig hebben, maar dit (tijdelijk) niet kunnen betalen. Door speelgoed uit te delen geven wij ALLE kinderen van deze ouders de kans om onbezorgd te kunnen spelen, kinderen hebben namelijk het recht om te kunnen en mogen spelen.
 
Het verspreidingsgebied van Speelgoedbanktoys4u is het Land van Cuijk. Vier keer per jaar worden kinderen die tot de doelgroep behoren tijdens de zomervakantie uitgenodigd om een cadeautje uit te zoeken. Speelgoedbank Toys4u werkt nauw samen met Stichting Doejemee en met de Voedselbank. De Speelgoedbankbus wordt ook ingezet binnen de lesprogramma’s van Stichting Doejemee.

 

Lesprogramma Armoede
Armoede is geen kinderspel. Samen spelen, leren, ontdekken en opgroeien. Wat betekent ‘opgroeien in armoede”? Middels het lesprogramma nemen we kinderen mee in elkaars wereld. Het lesprogramma zal aansluiten bij bestaande schoolthema’s zoals: omgaan met geld, omgaan met elkaar, ondernemen, etc. Een onderdeel is een bezoek aan de speelgoedbankbus. Het onderdeel kinderparticipatie is tevens een belangrijk onderdeel, waarin we samen filosoferen, kinderen een stem geven (en hiernaar luisteren) en het lesprogramma doorontwikkelen door middel van co-creatie met kinderen.

Binnen het lesprogramma voor het jongere basisschoolkind nemen we kinderen mee in een fantasiewereld, die afgestemd is op hun belevingswereld. Dit doen we door de thema’s rondom armoede te koppelen aan de vijf figuurtjes van de speelgoedbank. Deze poppetjes hebben hun eigen verhaal en thema. Het lesprogramma voor het oudere basisschoolkind heeft een meer preventievere aanpak. Hoe voorkom je schulden, welke keuzes maak je ? Welke kansen zie je? etc. Bij dit programma zijn ook Stichting Leergeld en de Rabobank betrokken.

 

Meer weten over gelukskansen? Stuur ons een berichtje op info@doejemee.nu