Hoofdcontent

1 + 1 = 3 Samenwerking theaterschool en school voor speciaal onderwijs

Dat ‘samen’ bijna altijd een groter resultaat oplevert dan ‘alleen’ blijkt uit het volgende.

De Korenaer in Stevensbeek is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Zij kunnen niet in het reguliere onderwijs terecht. Ook passen zij vaak niet in het reguliere vrijetijdsaanbod, of de kinderen vinden de stap te groot om aan te sluiten bij verenigingen, uit angst voor afwijzing. Martine de Louw, leerkracht bij De Korenaer, zocht een organisatie met een groot netwerk om hen te helpen aan passend cultureel lesaanbod. Die organisatie werd gevonden bij Stichting Doejemee in Boxmeer. De stichting bracht Martine in contact met Theaterschool Hakoena van Koen Logtens.

 

“We waren op zoek naar iemand die dramalessen kon verzorgen om de leerlingen spelenderwijs een mogelijkheid te geven zich te uiten in diverse situaties. Vooral kinderen met ASS kunnen het lastig vinden om te praten over gevoelens. Met Koen hebben we een pareltje gevonden. Hij voelt de kinderen heel goed aan. Hij heeft een leuke klik met de leerlingen en hij begrijpt heel goed dat het niet alleen gaat om het dramaturgische aspect, maar meer nog om emoties en gevoelens die naar voren komen in bepaalde situaties. Hij geeft les op een vrolijke en actieve manier, waardoor de kinderen zich veilig voelen”, aldus Martine.

 

Koen: “Ik vind deze tieners geweldig. Zij zijn heerlijk onbevangen en open. In mijn lessen mogen ze dat ook zijn. Zij hebben vaak al behoorlijk wat meegemaakt met negatieve gevolgen voor hun zelfbeeld. De context waarin zij opgroeien is van invloed op hun gedrag en identiteit. Door daar een positieve motiverende omgeving tegenover te plaatsen bij De Korenaer, leren zij hoe het ook anders kan, wat bijdraagt aan een positief gevoel bij kinderen.”

 

Veiligheid en vertrouwen

In zijn lessen werkt Koen eerst aan een algemeen gevoel van saamhorigheid, veiligheid en vertrouwen. Daarna gaat hij aan de slag met groepsvormende oefeningen, zoals rollenspellen. Er komen vragen aan bod zoals ‘wat zou jij doen in deze situatie?’ Zo kunnen conflictsituaties worden uitgediept en kan sociaal gedrag worden getraind. “We maken een hoop plezier! De vaak ongenuanceerde ‘rechtvoorz’nraap-reacties’ van de kinderen vind ik fantastisch. Omdat ik niet be- of veroordelend te werk ga, leren zij dat ze mogen zijn zoals ze zijn.”

Martine: “Het is belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden om meer van zichzelf te laten zien, geïnspireerd raken en ontdekken dat ze zich mogen uiten. Koen biedt daarvoor als het ware een opening.”

 

Martine is afgestudeerd docent beeldende vorming. Zij kent de (pedagogische) waarde van cultuur. “Omdat juist dit soort dingen vaak niet standaard in de opvoeding verweven zijn, is het zo belangrijk om kinderen iets te leren over cultuur. Bovendien komen zij er zo ook achter dat het niet alleen een leuke vorm van vrijetijdsbesteding is, maar dat het ook gewoon werk is waarvoor je betaald krijgt. Het kan zelfs aanleiding zijn voor een beroepskeuze.”

 

Koen deed de Pabo en ging vervolgens aan de slag in het speciaal onderwijs. Met een tussenstap in het vmbo-onderwijs startte hij enkele jaren later met een musicalopleiding. Dit leidde tot zijn eigen theaterschool in Wijchen. Koen werkt vanuit de kracht van het kind. “Ieder kind wil gezien worden, erbij horen en zichzelf kunnen zijn. Dit zijn de drie kernwaardes van mijn bedrijf. Daarmee garandeer ik psychologische veiligheid voor de kinderen. Binnen die context kunnen zij volledig zijn wie ze zijn.”

 

Meerwaarde

De samenwerking tussen De Korenaer en theaterschool Hakoena kan worden samengevat als 1 + 1 = 3. Martine: “Ik zie hoe de kinderen stralen als zij uit zijn lessen komen. Hij biedt echt meerwaarde! We hebben hem mede daarom gevraagd om enkele leerjaren bij ons te blijven. We denken er zelfs over om een naschools traject op te starten, samen met ander cultuuraanbod. Het idee is om onze leerlingen een plek te geven in het reguliere cultuuronderwijs én kunstdocenten kennis te laten maken met onze onderwijsaanpak.”

 

Koen: “Dat we nu de handen op elkaar krijgen voor integraal werken binnen het cultuuronderwijs, is een groot goed. Met de juiste samenwerkingspartners lukt het om kinderen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen in een richting waar ze goed in zijn. Doejemee is sterk in de integrale aanpak.” Martine beaamt. “Doejemee heeft de handschoen heel goed opgepakt, wat resulteerde in een fijne samenwerking.”