Hoofdcontent

Cultuureducatie voor Futureproof Land van Cuijk

Cultuureducatie helpt om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen, de wereld om hen heen te ontdekken en om op te groeien tot zelfverzekerde wereldburgers. Steeds meer scholen onderzoeken op welke manier elementen van cultuureducatie inpasbaar kunnen worden gemaakt in het totale lescurriculum, waardoor er een doorlopende leerlijn ontstaat. Stichting Doejemee ondersteunt een aantal scholen in het Land van Cuijk met pilotprojecten.  De basisscholen De Nienekes in Cuijk, De Bongerd in Haps en de Daltonschool in Boxmeer zijn daar enkele voorbeelden van.

 

Goed gewortelde burgers

Cultuureducatie helpt kinderen om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. “Kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en waar ze meer van willen leren. Cultuureducatie biedt veel mogelijkheden om dit concreet te maken”, legt Sanne Osté uit, intern cultuurcoördinator bij Basisschool de Nienekes in Cuijk. “Naast het opdoen van kennis op school denken wij dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen als het kind weet wie het is en wat de talenten zijn.”

“Via cultureel erfgoed geven we kinderen mee wie ze zijn, waar ze staan en waar ze vandaan komen. Haps heeft een rijke geschiedenis en een rijk verenigingsleven. Daar geven we kinderen graag bewust iets van mee. We betrekken er het gezin, het dorp en de regio bij. Als de kinderen later in Amsterdam gaan studeren, wordt er vast over hen gezegd: ‘Goh, die is goed geworteld, dat is er vast een uit Land van Cuijk!’, aldus Linda van Summeren, directeur van basisschool de Bongerd in Haps.

 

Cultuureducatie als kapstok

Cultuureducatie is in de eerste plaats een kapstok voor spelenderwijs leren. “Leren via cultuureducatie is leren via een andere dimensie”, vertelt Linda. “Kinderen ondergaan een ervaring, ze ontdekken en raken verwonderd. Dat werkt als een soort magie.”

Daarnaast biedt deze kapstok heel veel haakjes voor het verknopen van andere thema’s uit het lescurriculum. “Voor ons is cultuureducatie steeds belangrijker”, vertelt Sanne. “Wij zien cultuuronderwijs steeds meer als een rode draad om alle vakken die we aanbieden te verbinden.”

"Bij Daltonbasisschool de Bakelgeert in Boxmeer werken we momenteel aan een pilot. We werken met thematische wereldoriëntatie om disciplines aan elkaar te koppelen”, vertelt Cindy Langens, directeur van de Bakelgeert. “Aan het thema Egypte kun je het vak aardrijkskunde of geschiedenis  koppelen, maar ook kunst, muziek, dans, tekenen, drama. Noem maar op. We onderzoeken hoe we dit nog breder kunnen trekken met wetenschap en techniek.”

 

Samenwerken aan een sterke toekomstige generatie

In het Land van Cuijk ondersteunt Stichting Doejemee basisscholen om vorm te geven aan integraal cultuurbeleid. Linda: “De uitdaging ligt er in om een betekenisvolle mix te vinden tussen onderwijsdisciplines. Stichting Doejemee heeft de kennis, de ervaring en het netwerk in de regio. Hun inbreng is ook een stok achter de deur om antwoord te krijgen op onze vragen, het niveau van ons cultuurbeleid op te spijkeren en tot uitvoering te krijgen.”

Cindy: “Belangrijk is dat kinderen op school iets opsteken dat zij kunnen gebruiken voor de toekomst. Dat zij evenwichtig in elkaar zitten, met vertrouwen en lef de wereld in kunnen stappen én met plezier terugdenken aan hun tijd op de basisschool. Daar kan cultuureducatie een bijdrage aan leveren.”

Sanne: “Als we cultuureducatie en de integratie daarvan in andere vakken goed kunnen neerzetten, ontwikkelen kinderen zich sterker. Zij weten waar ze staan, wie zij zijn en hoe met anderen om te gaan. Zo geven we een sterke toekomstige generatie af!”