Hoofdcontent

Doejemee in Futureproof Land van Cuijk

 

De afgelopen jaren bleek steeds vaker dat vaardigheden die kinderen tijdens activiteiten van Doejemee ontwikkelen, breder en effectiever inzetbaar zijn. Stichting Doejemee onderzocht in de aanloop naar het kidscongres met diverse partners én kinderen de mogelijkheden hiervan voor de toekomst. Er vonden diverse sessies plaats. We zetten de belangrijkste uitkomsten op een rij.

 

Creativiteitsbevordering en innovatie

Kinderen hebben van nature eigenschappen die de toekomst nodig heeft. Kinderen zijn wendbaar, hebben een open houding naar elkaar en de wereld om hen heen en denken onbevangen en onbegrensd. Eigenschappen die volwassenen vaak zijn kwijt geraakt. Dit terwijl we in een tijd leven met veel onzekerheden en we niet weten hoe de baan van morgen er uit gaat zien. De creatieve eigenschappen die kinderen van nature hebben, helpen ons een weg te vinden naar nieuwe mogelijkheden. Culturele en sportieve activiteiten maken creativiteit los. Door deze creativiteit te koppelen aan vraagstukken uit de maatschappij, ontstaan innovatieve oplossingen. Zo ervaren kinderen al vroeg in hun ontwikkeling dat ze met hun eigen talent kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dat helpt hen weer bij keuzes voor hun toekomst.

 

Kinderparticipatie 

In het verlengde van die creatieve vaardigheden, hebben kinderen vaak een ongebruikelijke oplossing voor vraagstukken. Samenwerkingspartners van Doejemee geven aan dat er door input van kinderen een frisse kijk op zaken ontstaat bij volwassenen. Het is hierbij van belang dat kinderen als gelijkwaardige partner worden gezien en hun ideeën serieus worden genomen. Hierdoor inspireren kinderen niet alleen de grotemensenwereld, kinderen ontdekken ook op welke wijze hun eigen talenten een toevoeging zijn op de wereld om hen heen.

 

Stichting Doejemee werkt met kinderen in en via het basisonderwijs, naschoolse activiteiten en verenigingen. Wij laten kinderen al meedenken en meepraten in projecten die wij begeleiden in de culturele en sportsector; zogenaamde Straelend projecten. Kinderen kunnen echter van waarde zijn voor veel meer sectoren.

 

Kidscongres 2.0

Om een kijkje te geven in die bredere inzet van kinderparticipatie, organiseert Doejemee het kidscongres. Dit jaar alweer voor de derde maal. De afgelopen twee jaar was het kidscongres een platform voor kinderen om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Onder begeleiding van Stichting Doejemee dragen kinderen dit jaar niet alleen mogelijkheden en oplossingen aan voor vraagstukken van deze tijd, maar dragen ze ook een steentje bij aan het programma. Bovendien denken zij mee over de vorm waarin het kidscongres plaatsvindt, want dat wordt wegens corona heel anders dit jaar. Een traject waarbij kinderen veel leren, maar wij ook! Samen met kinderen uit het Land van Cuijk ontdekken we hoe we leren nog leuker kunnen maken in hun voorbereiding op de toekomst.

 

Sterker verbinden met een integrale aanpak

Sport en cultuur brengen mensen bij elkaar. Samen muziek maken of samen een voetbalwedstrijd spelen verbindt en zorgt voor een gevoel van eenheid. Het verbindt je ook met de regio.   

Het onderwijs zet cultuur en sport steeds vaker in om spelenderwijs te leren. Het zijn als het ware kapstokken om diverse vakken met elkaar te verknopen. Door elementen uit sporteducatie en cultuureducatie nog breder door te trekken naar maatschappelijke kwesties, ontstaat niet alleen inspiratie vanuit creatieve vaardigheden. Sport en cultuur kunnen ten slotte ook een belangrijke rol spelen bij het creëren van begrip, respect en waardering naar anderen toe. Denk aan jongeren versus volwassenen, mede-landers en mensen met een beperking.

 

De persoonlijke vaardigheden die je leert op het sportveld, in de gymles, in het theater of bij het maken van muziek kun je vertalen naar situaties in zorg en welzijn, het onderwijs en het bedrijfsleven. Daar zijn samenwerkingspartners voor nodig. Bij die integrale aanpak ontstaat een vruchtbare bodem voor nieuwe ideeën. Door samenwerking ontstaat wederzijds begrip en kruisbestuiving, waardoor oplossingen en initiatieven breed gedragen worden. Zo kan kinderparticipatie ons als individu én als samenleving verder helpen.

 

Een futureproof Land van Cuijk, dat kunnen we alleen samen! Doe je mee?