Hulp nodig?
Telefoon: 06 580 155 11
E-mail: info@doejemee.nu

Hoofdcontent

Futureproof samenwerkingspartners

Kinderen hebben van nature eigenschappen die hen kunnen helpen om zich staande te houden in de snel veranderende wereld. Zij zijn wendbaar, kunnen snel informatie shiften, hebben een open houding en zijn echte multitaskers. Hoe zorgen we ervoor dat zij deze eigenschappen niet kwijtraken? En hoe kunnen volwassenen leren van kinderen? Door talentontwikkeling en kinderparticipatie. Dit zijn belangrijke pijlers van een futureproof Land van Cuijk.

Vier samenwerkingspartners van Doejemee delen hun ideeën.  

Roland van der Heijden, directeur/bestuurder bij welzijnsorganisaties Sociom

“Wij stimuleren mensen om te participeren in hun leefomgeving en een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid daarvan. Bij kinderen en jongeren kan dat best een uitdaging zijn. Hoe vinden we aansluiting bij de leefwereld van kinderen en jongeren om ze meer te betrekken bij de maatschappij? Het moet voor hen vooral leuk zijn. Stiekem leren ze er dan ook nog iets van.

Hoe mooi zou het zijn als wij het toestaan dat kinderen en jongeren ons een spiegel voorhouden en ons laten inzien welk raar gedrag wij soms vertonen. Wij geven vaak een verkeerd voorbeeld met ons gedrag. Dit nemen kinderen op een gegeven moment over. Laten we ervoor zorgen dat kinderen de ruimte houden om op dat vlak niet te leren maar gewoon zichzelf te blijven.”

Resi Baeten, regisseur kinderen en ouders bij BiblioPlus

“Het zou zo mooi zijn als elk kind gekend wordt in z’n talent. Het ene kind leest graag een boek. Het ander kind houdt van muziek of speelt toneel. Door samenwerking tussen partners met verschillende disciplines, kunnen we voor kinderen een gevarieerd aanbod creëren. Op die manier kunnen Stichting Doejemee en BiblioPlus elkaar versterken. We kunnen projecten uitwerken waarin kinderen hun verschillende talenten kwijt kunnen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die samen boeken lezen over een actueel of maatschappelijk thema en daarover een verhaal of toneelstuk schrijven, onder begeleiding van onze mensen. Andere kinderen wordt gevraagd hiervoor een lied te zingen of mee te spelen aan het toneelstuk, onder begeleiding van vakspecialisten van Doejemee. Dit versterkt ook de leesbeleving en leesmotivatie. Zo kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen én doen zij kennis op over maatschappelijke thema’s.”Jefta Bade, ondernemer en strategisch tekenaar

“Kinderen en jongeren meer betrekken en empoweren, dat is belangrijk. Kinderen hebben een frisse blik en zijn een inspiratiebron voor mij. Ze zijn van nature kritische denkers. Ze stellen de juiste vragen vanuit hun creativiteit. Hierdoor raken volwassenen verwonderd. Zij die daarvoor openstaan gaan mogelijkheden zien. Kinderen en jonge geesten die kritisch denken, snel schakelen en flexibel meebewegen met veranderingen in hun omgeving, zijn beter in staat om richting te geven aan de/hun toekomst. Zelfexpressie, zelf richting geven en ontdekken wat je vanuit je talent kunt toevoegen aan je omgeving is hierbij belangrijk. Er is veel mogelijk als je vanuit je passie en talent iets kunt bijdragen aan de maatschappij.”

Annemarie Groenewoud, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO – ministerie EZ) en ondernemer voor kind en onderwijs

“We leven in een snel veranderende wereld, waarin we als het ware niet weten hoe die er morgen uitziet. Er worden dingen ontwikkeld die wij ons nog niet eens voor kunnen stellen. Volwassenen kunnen moeite hebben met veranderingen. Kinderen daarentegen zijn flexibeler. In kinderen zit alle kracht van de wereld. Zij zijn heel goed in staat om mee te bewegen en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Zij kunnen in dat proces heel goed aangeven wat zij nodig hebben en welke kant het op moet, als ze daar maar als gelijkwaardige in worden benaderd. Het is daarom belangrijk dat kinderen de mogelijkheid en vrijheid krijgen om hun eigen kwaliteiten te leren ontdekken zodat zij van zichzelf weten: dit kan ik goed, dit heb ik geleerd, gedaan en gezien dat ik het kan. Stel het kind maar centraal en kijk wat erin zit, waar die blij van wordt en waarvan het kind gaat stralen.”