Hulp nodig?
Telefoon: 06 580 155 11
E-mail: info@doejemee.nu

Hoofdcontent

Klaar voor de toekomst door sport & beweging

Lars, Bart, Chantal zijn ervan overtuigd. Sport en bewegen draagt ertoe bij dat je de toekomst aankunt. Misschien wel beter zelfs. Sterkere spieren, betere conditie. Dat klinkt logisch. Maar daar gaat het hen eigenlijk niet om. Het gaat hen om die andere voordelen van sport en bewegen. Het leren van vaardigheden én het opdoen en beklijven van kennis.

 

Alle drie zijn ze als vakspecialisten verbonden aan Stichting Doejemee.

Chantal van Ophuizen was leerkracht in het basisonderwijs en is nu cultuur- en beweegcoach. Tevens heeft zij een eigen bedrijf voor de inrichting van schoolgebouwen. Zij legt zich toe op bewegend leren in het basisonderwijs. “Sport en bewegen zorgt ervoor dat kinderen beter kunnen leren, nadenken en onthouden.”

Lars Veldpaus, afgestudeerd sport- en gezondheidsmanagement, werkt als combinatiefunctionaris aan de bevordering van sportdeelname en ondersteunt het Sportakkoord. “Samen met verenigingen bekijken hoe ook op andere tijden hun locatie benut kan worden voor andere doelgroepen.”

Bewegingswetenschapper en professioneel volleybaltrainer Bart Schmeits zet zich via Stichting Doejemee in voor een veilig leerklimaat. Hij traint niet alleen de sportieve vaardigheden van zijn team, maar gaat ook in op het aanleren van persoonlijke vaardigheden. “Hoe kunnen wij als trainers bijdragen aan de opvoeding van sporters?”

 

Sportakkoord

De gemeenten Boxmeer en St. Anthonis hebben met ruim 80 betrokken inwoners, verenigingen en bedrijven een Sportakkoord gesloten. Er wordt samengewerkt om zoveel mogelijk passend sportaanbod te creëren, zodat iedereen met  plezier kan sporten. Die samenwerking geldt voor samenwerking op locatie, maar ook voor verbreding van het aanbod. Op die manier ontstaan er meer sport- en beweegmogelijkheden voor kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en mensen met een beperking of ouderen. Lars begeleidt dit proces vanuit Doejemee. Goede ideeën zijn welkom en kunnen ‘beloond’ worden met subsidie. 
Bekijk hier de websites van Sportakkoord Boxmeer en Sportakkoord Sint Anthonis.

 

Beter onthouden door bewegen

Volgens Chantal is de school van de toekomst flexibel en hoeven kinderen niet de hele dag op hun stoel te zitten. Voor zes basisscholen in de gemeente Bergen (L) maakte zij een EHBL-box (Eerste Hulp bij Bewegend Leren). De vraag naar de box groeide, wat voor Chantal aanleiding was om een professionele kast op wielen te ontwikkelen met daarin een scala aan beweegmateriaal. Het doel is van de EHBL-kast een erkende activiteit te maken binnen het concept van de ‘Gezonde School’, zodat basisscholen de kast met subsidie kunnen aanschaffen. De ‘Gezonde School’ is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. De kast bevat onder andere ballen, tennisrackets, pionnen, speedladders, wasknijpers, ballonnen en stokkaarten. “De buitenkant van de kast kan benut worden als krijtbord of white board om instructies op te schrijven. Je kunt de kast ook beplakken met bijvoorbeeld de kaart van Nederland. Door gebruik te maken van de materialen of de mogelijkheden van de kast zelf, kunnen leerkrachten de lesstof op een andere manier overbrengen.” 

 

Sport als middel voor persoonlijke ontwikkeling

Bovenstaande praktijkvoorbeelden gaan uit van de wensen en behoeften van de doelgroep. Stichting Doejemee richt zich specifiek op de ontwikkelbehoefte van kinderen. Bart Schmeits, volleybalcoach, staat daar helemaal achter. Bart: “Vaak draait het in trainingen om de techniek en tactiek van een sport. Als we techniek en tactiek gaan zien als middel om iets anders dan sportieve prestaties te bereiken, dan kun je sport overal voor inzetten. Door samenwerking, doelen te stellen, omgaan met tegenslag, ontvangen en geven van feedback en met elkaar respectvol communiceren, leer je immers meer dan alleen de kneepjes van de sport. Kleine gedragingen op het sportveld kun je benutten als metafoor voor situaties in het dagelijks leven. Het is als het ware een spiegel voor het kind.”

 

Communiceren, begrijpen en ontdekken

Gezamenlijk dragen zij bij aan de realisering van de nieuwe koers van Doejemee, met het kind als kompas. Chantal vindt het “supertof dat kinderen nu een stem krijgen.” Bart voegt daaraan toe: “Leraren zijn er om kennisoverdracht te faciliteren. Dat kunnen zij op diverse manieren doen. Door een passende werkvorm te kiezen, waarbij kinderen spelenderwijs leren en tegelijkertijd vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, plannen en luisteren.” Bart noemt als voorbeeld dat leerlingen zich in groepjes bepaalde leerthema’s verdiepen en op hun eigen manier delen of presenteren aan de rest van de klas. Dit is op veel creatieve manieren in te kleden.

Chantal: “Kinderen kunnen heel goed aangeven wat zij nodig hebben, maar zij kunnen niet altijd overzien wat de consequenties zijn. Daarom is het belangrijk daarover met hen te communiceren, zodat zij leren begrijpen waarom iets is.” “Soms laat je kinderen hun gang gaan en ontdekken, soms moet je ze een handje helpen of waarschuwen. Op die manier leren ze de beste versie van zichzelf worden. Dit betekent overigens niet dat ze altijd hun zin krijgen”, aldus Bart. 

 

Hoe draagt dit bij aan een futureproof Land van Cuijk?

Bart: “Door zich meer te richten op het ‘kompas’ van kinderen, ontdekken ook leerkrachten andere mogelijkheden in het lesgeven. Niet meer standaard werken vanuit vaststaande lessenreeksen, maar het leerpatroon van het kind volgen.” Chantal: “

Daar past de hele dag stilzitten niet bij. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen de lesstof beter kunnen onthouden als ze deze koppelen aan een bepaalde ervaring. Op het speelplein springend de tafeltjes leren is toch veel leuker dan vanuit een boek!?”