Hulp nodig?
Telefoon: 06 580 155 11
E-mail: info@doejemee.nu

Hoofdcontent

Learning Community Cultuur

Afgelopen schooljaar zijn we van start gegaan met de Learning Community Cultuur. Intern Cultuur Coordinatoren (ICC-ers) uit het basisonderwijs en cultuuraanbieders vinden elkaar via dit platform.

 

Door het verbinden van professionals in het culturele veld en het onderwijs, kan cultuuronderwijs op school verbeterd worden en beter aansluiten bij de wensen van kinderen en behoeften van het onderwijs in deze tijd. Kennisdeling en deskundigheidsbevordering wordt hierdoor gestimuleerd. Inmiddels hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij 28 scholen in het Land van Cuijk waren betrokken. 

 

De belangrijkste uitgangspunten van de Learning Community Cultuur zijn:

 • Inspiratie over culturele/creatieve activiteiten, best practises van andere scholen en maatwerkprogramma’s;
 • Het duurzaam versterken van cultuureducatie;
 • Bevordering deskundigheid van professionals;
 • Verbinden met cultureel netwerk.

 

Belangrijke thema’s die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen:

 • Cultuuraanbod in de regio;
 • Talentontwikkeling kinderen;
 • Aansluiting cultuuronderwijs bij behoeftes kinderen;
 • Creativiteit/innovatie in het onderwijs;
 • Verknopen van cultuur/creativiteit aan het reguliere lescurriculum.

 

DOEJEMEE heeft naar aanleiding bovengenoemde punten in 2021 een Learning Community Cultuur opgezet, welke bestaat uit:

 

 • Twee tot drie bijeenkomsten per jaar voor alle ICC-ers in het Land van Cuijk
  Tijdens de (online)bijeenkomsten wordt belangrijke informatie gedeeld, komen gastsprekers aan bod, worden vakexperts uitgenodigd, bezoeken we culturele locaties in het Land van Cuijk, worden best practices gedeeld en is er gelegenheid om onderling informatie uit te wisselen. In 2021 hebben er al 2 bijeenkomsten plaatsgevonden.
 • De Learning Community nieuwsbrief
  Elk kwartaal ontvangen de ICC’ers een nieuwsbrief van DOEJEMEE met daarin actuele informatie rondom regelingen zoals CMK, aanbod van culturele aanbieders en programma’s die ingezet kunnen worden.
 • De Learning Community Facebookgroep
  Dit is een besloten groep waar cultuuraanbieders en ICC-ers elkaar direct kunnen vinden en vragen met elkaar kunnen delen. Inmiddels telt de Facebookgroep 26 actieve leden. Via deze link kun je de facebookgroep bezoeken. Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan!

 

De volgende Learning Community Cultuur bijeenkomst vindt plaatst op 7 oktober 2021. Afhankelijk van de geldende maatregelen, hopen we dat we deze bijeenkomst offline kunnen organiseren waarbij we elkaar in real life ontmoeten!