Hulp nodig?
Telefoon: 06 580 155 11
E-mail: info@doejemee.nu

Hoofdcontent

“Organisaties openstaand voor kinderperspectief creëren kansen voor de toekomst.”

Barbara Visser, projectmanager Voordeur Behandeling & Expertise bij ORO, beziet zaken graag vanuit het kinderperspectief. Bijna vergelijkbaar met de in de fotografie gebezigde term ‘kikkerperspectief’, waarbij de fotograaf vanuit een laag camerastandpunt tegen het onderwerp opkijkt. Het verschil zit ‘m in het ‘opkijken tegen’, want daar hebben kinderen vaak geen last van. Zij ervaren geen barrières en stellen gewoon de vraag ‘Waarom?’ En vooral ‘waarom niet?’

 

Aanvaarden van consequenties

De rode draad in de loopbaan van Barbara is procesverbetering en management binnen de zorg, het onderwijs en de commerciële sector. Zij richt zich vooral op het verbeteren van klantprocessen. “Mijn ervaring is dat processen vaak onnodig ingewikkeld gemaakt worden.  De onderliggende organisatiecultuur kan hier debet aan zijn. Persoonlijke belangen gaan nog te vaak boven client- en organisatiebelangen, waardoor men zaken in stand houdt in plaats van aanpakt. Ik geloof sterk in organisaties die daadwerkelijk doen wat ze zeggen, waar een duidelijke visie is en waar medewerkers zich daarvan bewust zijn. Vaak is dat niet zo. Echter, als je als organisatie echt iets wilt, dan is het aanvaarden van de consequenties daarvan de enige manier om te ontwikkelen. Behoudendheid en krampachtigheid daarentegen verhinderen vernieuwing. Dat is jammer, we zijn immers met z’n allen voor de klant bezig.

 

"ORO biedt een divers aanbod van behandelingen om kwetsbare mensen weerbaarder en sterker te maken. Het gaat hier om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met een ontwikkelachterstand. Ik zorg ervoor dat het voorportaal van het werkproces zo optimaal mogelijk is ingericht. Daardoor kan de behandelaar doen waar hij/zij goed in is. Bovendien kunnen we verwijzers en cliënten al bij de ‘voordeur’ adviseren en informeren, zodat de behandel- of onderzoeksvraag snel en met de juiste financieringsvorm wordt opgepakt. Daardoor maken wij het hen gemakkelijker om te vinden wat zij zoeken en zijn ze sneller geholpen.”

 

Kinderperspectief

Ik bekijk situaties en processen vanuit het klantproces. Hoe verlopen zaken nu en hoe kan het beter en effectiever. Ik stel me daarbij telkens de vraag: waarom doen we het zo en waarom niet anders? Wat dat betreft stellen kinderen altijd de goede vragen. “Waarom?” en belangrijker nog “Waarom niet?”

 

Als organisatie heb je altijd een keuze. Natuurlijk moet een organisatie zich houden aan regels, maar ik probeer altijd een manier te vinden waardoor je er niet te veel last van hebt. Het kinderperspectief helpt mij daar heel goed bij. Kinderen denken nog niet in regels en systemen, in goed en fout, in wat kan en wat écht niet kan. Kinderen zeggen waar het op staat. Zij kunnen pijnpunten en oplossingen zonder gêne bloot leggen en zaken versimpelen. Als je als organisatie bereid bent te luisteren naar kinderen en hun input kunt waarderen, dan bouw je een wereld waarin kinderen iets betekenen. Niet alleen organisatorisch, maar ook economisch en maatschappelijk. Ik zie hier duidelijk een verband.

 

Kansen door samenwerking

Het mooie van het project van Doejemee is dat kinderen belangrijk worden gemaakt, dat hun zegje serieus genomen wordt. Want, zij hebben door hun onbevangenheid, creativiteit en nieuwsgierigheid een hele frisse, pure kijk op problemen waar je iets mee kunt. Dit kan een organisatie werkelijk een boost geven!

In de samenwerking met het onderwijs liggen veel kansen voor organisaties. Ik geloof dat je tot nieuwe leervormen kunt komen waar kinderen én organisaties baat bij hebben. Als het kind dan ook nog eens terug hoort wat er met zijn of haar input is gedaan, dan creëer je toch een fantastische leercurve voor het kind!”