Hulp nodig?
Telefoon: 06 580 155 11
E-mail: info@doejemee.nu

Hoofdcontent

Overgang naar Cultuur met Kwaliteit 3

Momenteel vindt een overgang plaats van CmK2 naar CmK3. CmK2 loopt tot en met juni 2021. Daarna wordt overgestapt naar CmK3. Deze loopt van kalenderjaar 2021 tot en met kalenderjaar 2024. In CmK3 is er meer aandacht voor kansengelijkheid in de leer- en leefomgeving.

In de maand april zal het cultuurteam van DOEJEMEE diverse informatiemomenten bijwonen over CmK3. Zodra er meer bekend is wat dit concreet betekent voor de scholen in het Land van Cuijk, informeren wij alle ICC-ers hierover.

 

Gemeente Boxmeer, Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert

Op dit moment werken we samen met Kunstloc Brabant en de gemeentes Boxmeer, Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert aan de afronding van CMK2.

 

Gemeente Cuijk
In de gemeente Cuijk zal de Muzelinck CmK2 afronden. Rond de zomervakantie neemt DOEJEMEE het begeleiden van het CmK-traject in de gemeente Cuijk over van De Muzelinck.

 

Gemeente Grave

De gemeente Grave neemt niet deel aan de CmK-regeling.

 

Vragen over CMK? Neem dan contact op met ons op via cultuurteam@doejemee.nu