Hulp nodig?
Telefoon: 06 580 155 11
E-mail: info@doejemee.nu

Hoofdcontent

Stichting DOEJEMEE groeit naar Platform organisatie

Om toegerust te zijn op de toekomst waarin behoefte is aan expertise op maat en kennisdeling, bereidt DOEJEMEE zich voor op een transformatie naar platform. Het team van DOEJEMEE zal vanaf 1 september al gaan werken binnen een nieuwe structuur. 

 

 

De volgende professionals zullen vanaf schooljaar 2021 – 2022 uw aanspreekpunt zijn

 

Puck Jonkers – Programmadirecteur

Puck verbindt partijen om in samenwerking integrale projecten tot stand te brengen; onderwijs, sociale domein, verenigingen en bedrijfsleven. Zo brengen we de hele maatschappij bij elkaar om een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling voor kinderen.

 

Puck is contactpersoon voor o.a. gemeenten, mederegisseurs projecten, sociaal domein, verenigingen en bedrijfsleven. Te bereiken via puck@doejemee.nu 

 

Hier vind je Puck op LinkedIn.

 

Bart Schmeits – Regisseur Sport

Bart is de DOEJEMEE-expert op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Onder de noemer sportief leren gaat hij het onderwijs, sportverenigingen en andere partners ondersteunen ten aanzien van het motorische aanpassingsvermogen (breed motorisch opleiden) en de pedagogische waarden van sport (hoe sport bijdraagt aan 'vorming'). Kennisdeling en kennisoverdracht staan hierbij centraal, zodat iedereen kan leren het zelf te doen. Immers, hoe beter een trainer of groepsleerkracht aansluit bij de mogelijkheden van de kinderen, hoe meer de kinderen zullen straelen.

 

Bart is contactpersoon voor; Combinatiefunctionarissen en vakspecialisten Sport, coördinatoren beweegteams, verenigingsbesturen, lokale sportakkoorden. Te bereiken via bart@doejemee.nu 

 

Hier vind je Bart op LinkedIn.

Bart Scmeits

 

Kitty Roeffen – Regisseur Cultuur

Kitty zet zich in voor het onderwijs om het maximale te halen uit cultuureducatie. In samenwerking met key-functionarissen gaat zij aan de slag om invulling te geven aan het cultuurplan, aansluitend bij de visie van de school. Daarnaast is zij kartrekker voor projecten in het kader van kennisdeling en deskundigheidsbevordering, zoals de Learning Community Cultuur

 

Kitty is contactpersoon voor directie scholen, Intern Cultuur Coördinatoren (ICC), gemeente-beleidsdomein Cultuur en cultuurverenigingen. 

Te bereiken via kitty@doejemee.nu of cultuurteam@doejemee.nu 

 

Hier vind je Kitty op LinkedIn.

Kitty Roeffen

 

Sportteam

De combinatiefunctionarissen zijn te bereiken via hun persoonlijke DOEJEMEE-mailadres, bekend bij de locaties waar zij projecten ondersteunen. Benieuwd wie zij zijn? Bezoek onze teampagina

Het sportteam is bereikbaar via Bart Schmeits bart@doejemee.nu 

 

Cultuurteam

Vakspecialisten en cultuurcoaches werken hand in hand samen. Zo kan er meestal sprake zijn van één aanspreekpunt per lopend proces. Benieuwd wie deze stille creatieve steun-pilaren achter de schermen zijn? Als onze website omgetoverd is tot marktplaats-website worden zij allemaal zichtbaar! Je vindt ze nu al in onze besloten Facebookgroep, sluit je ook aan!

 

Het cultuurteam is bereikbaar via cultuurteam@doejemee.nu