Hulp nodig?
Telefoon: 06 580 155 11
E-mail: info@doejemee.nu

Hoofdcontent

Wat is er nodig voor de maatschappij van de toekomst?

Sanne was van jongs af aan geïnteresseerd in de reden waarom mensen iets doen of laten. Momenteel werkt zij bij het ministerie van Algemene Zaken. Zij onderzoekt, analyseert en zet een (communicatie)strategie uit gericht op gedragsverandering. Een voorbeeld: in het kader van corona onderzoekt Sanne wat er gedaan kan worden om werknemers en ondernemers te stimuleren gebruik te maken van ondersteunende mogelijkheden, zodat zij niet in de schulden komen.  Vaak zitten hen echter (emotionele) barrières in de weg.  Sanne: “Dergelijke barrières, beperkende overtuigingen, achterliggende gedachten en belangen kennen kinderen niet. Zij vragen wat ze nodig hebben en zeggen wat hen op de lippen ligt. Die onbevangenheid is nodig voor de maatschappij van de toekomst.”

 

“Wij, volwassenen, nemen vaak geen tijd om na te denken en ons af te vragen wat er nou echt nodig is. We moeten dit, we moeten dat! Samen houden we dit systeem in stand. Maar, als we de dagelijkse praktijk afpellen tot de kern, komt de behoefte naar verbinding naar voren. Dat afpellen is wat kinderen van nature doen door telkens te vragen naar het ‘waarom’. Zij reageren impulsief, zijn oprecht nieuwsgierig naar elkaar en zoeken contact.

Ik stel me tegenwoordig heel vaak de vraag ‘moet ik dit, waarom en van wie moet ik dat?’ Juist die kinderlijke blik zorgt voor verfrissing. Kinderen hebben die sociaal maatschappelijke conditionering die volwassenen met zich meedragen nog niet. Hun blik is nog ongefilterd. Vanuit pure interesse stellen zij een vraag.

 

Maatschappelijk heerst er een systeem van ongeschreven regels en gebruiken. Daaraan conformeren wij ons, om niet buitengesloten te worden. Dat is het overlevingsmechanisme van de mens. We proberen dát te doen, waarvan we denken dat het onder ‘goed gedrag’ valt. Maar daarmee filteren we al een heleboel impulsen uit. Terwijl die impulsen in de vorm van echte en oprecht nieuwsgierigheid en interesse in elkaar, juist nodig zijn voor de maatschappij van de toekomst.

 

We moeten proberen open te staan voor de meningen en ideeën van kinderen. Dat lijkt me juist interessant! Op die manier kunnen er innovatieve oplossingen ontstaan. Bij De Nederlandsche Bank (DNB), waarvoor ik gewerkt heb, werd met regelmaat de Raad van Kinderen geraadpleegd. Ik vind het geweldig om te zien hoe de kinderen aan de slag gaan met cases. Er ontstonden supergoede ideeën waar wij volwassen niet op zouden komen. 

       

 

DNB heeft de adviezen ter harte genomen. Dit resulteerde in een website met leuke en leerzame links naar relevante websites voor kinderen, zoals Wijzer met Geldzaken. Bovendien is het bezoekerscentrum van DNB ingericht voor een leuk bezoekje door gezinnen. En docenten in het middelbaar onderwijs krijgen informatie van de bank om hun leerlingen op een leuke manier te informeren over pensioensparen.”

 

Dit is volgens mij wat er nodig is voor de maatschappij van de toekomst: bedrijven en organisaties laten inzien dat ideeën van kinderen hen daadwerkelijk iets kunnen opleveren. Koppel de inzet van kinderen aan organisatiedoelen. Als we de puurheid van kinderen als leidraad nemen, zonder rekening te houden met allerlei belangen en agenda’s, en als het ware in de schoenen van een kind stappen, welke vragen zouden we ons dan stellen? Hoe zouden we problemen dan tegemoet treden? Ieder bedrijf zou zich de gelegenheid moeten gunnen om op die manier vragen te stellen om het gewoontegedrag te doorbreken.

 

Door kinderen te raadplegen, realiseer je ook nog een andere waarde. Kinderen groeien in hun zelfbewustzijn als zij merken dat ze serieus genomen worden. Beter nog: als er ook daadwerkelijk iets met hun input wordt gedaan. Ook dat draagt bij aan de maatschappij van de toekomst.”