Deze gemeentes doen mee!

Stichting Doejemee is actief in de gemeenten Boxmeer, Bergen, Cuijk, Gennep, Grave, Mook & Middelaar, Mill & St Hubert en Sint Anthonis. Veel van onze programma’s worden mogelijk gemaakt door gemeentelijke subsidie. Gemeentes vinden het immers belangrijk dat jonge kinderen zich breed sportief en cultureel kunnen ontwikkelen, hun talenten daarin kunnen ontdekken en elkaar kunnen ontmoeten. Zo kunnen zij zich nog beter ontwikkelen tot sportieve en creatieve jonge burgers!

Onze werkzaamheden begeven zich vaak op meerdere beleidsterreinen: Onderwijs, Jeugd, Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid kleine kernen, Sport en Cultuur.

Wij werken in genoemde gemeentes nauw samen met instellingen voor primair en voortgezet onderwijs, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, sportverenigingen, lokale cultuuraanbieders, bibliotheken en nog veel meer partners.

Samen zetten wij ons in voor een uitdagende, leerzame en verrijkende sportieve en creatieve activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. Zowel onder als na schooltijd. Door activiteiten goed op elkaar af te stemmen, ontwikkelen wij doorgaande leerlijnen en dagarrangementen.

Stichting Doejemee is hèt expertisecentrum in de regio voor de verbinding van sport – kindcentra - cultuur voor kinderen van 4-12 jaar, zowel onder als na schooltijd.

Wij hebben een team van vakprofessionals in huis op het gebied van sport- en cultuureducatie. Onze sportprofessionals geven gymlessen, ondersteunen sportverenigingen, adviseren kindcentra bij een actiever gebruik van hun buitenterrein, begeleiden scholen bij gezonde school ontwikkeling en ontwikkelen dagarrangementen. Onze cultuurprofessionals ondersteunen kindcentra bij de ontwikkelingen van een doorgaande cultuureducatieve leerlijn, zij verbinden de kindcentra met de lokale culturele omgeving en bemiddelen bij vraag en aanbod van cultuurlessen.